දේශපාලනය සහ ආදරය යනු සමාජ සම්බන්ධයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඵල දෙකයි.
එහෙයින් දේශපාලනය යනු සාමූහිකත්වය සමඟ බැඳි උද්යෝගයයි.

ආදරය යනු කොමියුනිස්ට්වාදයේ අතිමූලික ස්වරූපයයි.

අපගේ NEWSLETTER සඳහා ලියාපදිංචි වී ඔබට හොඳම නව නිබන්ධන සහ විශේෂ පුවත් ලබා ගන්න.

  • Editor
  • Posted by Editor
  September 20, 2023

  අපට ලැබුණු ඊනියා නිදහසෙන් පසු අප ආණ්ඩුකරණයට ඇතුල් වන්නේම 1948 දී කඳුරට ජනයාගේ පුරවැසි අයිතීන් නැතිකරගෙනය....

  Read More

  LEFTWIN e-සඟරා
  02 කලාපය බලන්න

  LEFTWIN
  e-සඟරා
  02 කලාපය බලන්න

  Leftwin Youtube Video
  එකතුව බලන්න

  අපි ගැන විස්තර

  අපි කට්ටියට එකතු වෙන්න.

    

  We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy