දේශපාලනය සහ ආදරය යනු සමාජ සම්බන්ධයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඵල දෙකයි.
එහෙයින් දේශපාලනය යනු සාමූහිකත්වය සමඟ බැඳි උද්යෝගයයි.

ආදරය යනු කොමියුනිස්ට්වාදයේ අතිමූලික ස්වරූපයයි.

අපගේ NEWSLETTER සඳහා ලියාපදිංචි වී ඔබට හොඳම නව නිබන්ධන සහ විශේෂ පුවත් ලබා ගන්න.

  • Editor
  • Posted by Editor
  February 8, 2023

  යුද්ධය සහ අසාර්ථක ආර්ථික ක්‍රියාදාමයන් විසින් සමාජ තත්ත්වයන් මත අවිවාදිත අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ලැබේ. වසර තිහක යුද සංග්‍රාමයෙන් ඉතිරි වූ සමාජ කම්පනය වැළපීම සඳහා පමණක් ඉතිරි කර ඇති කාලයක රටක් ලෙස අපි, අනාගතය නිර්වචනය කිරීමේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙමින් සිටින්නෙමු.

  Read More

  LEFTWIN e-සඟරා
  එකතුව බලන්න

  LEFTWIN
  e-සඟරා
  එකතුව බලන්න

  Leftwin Youtube Video
  එකතුව බලන්න

  අපි ගැන විස්තර

  අපි කට්ටියට එකතු වෙන්න.

    

  We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy