දේශපාලනය සහ ආදරය යනු සමාජ සම්බන්ධයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඵල දෙකයි.
එහෙයින් දේශපාලනය යනු සාමූහිකත්වය සමඟ බැඳි උද්යෝගයයි.

ආදරය යනු කොමියුනිස්ට්වාදයේ අතිමූලික ස්වරූපයයි.

අපගේ NEWSLETTER සඳහා ලියාපදිංචි වී ඔබට හොඳම නව නිබන්ධන සහ විශේෂ පුවත් ලබා ගන්න.

  • Editor
  • Posted by Editor
  October 14, 2023

  "අපි සාමාන්‍ය ජනතාවට එල්ල කරන සියලුම ප්‍රහාර හෙළා දකිනවා." (We condemn all the attacks on civilians)...

  Read More

  LEFTWIN e-සඟරා
  02 කලාපය බලන්න

  LEFTWIN
  e-සඟරා
  02 කලාපය බලන්න

  Leftwin Youtube Video
  එකතුව බලන්න

  අපි ගැන විස්තර

  අපි කට්ටියට එකතු වෙන්න.

    

  We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy